Ogrzewanie gospodarstw

Ogrzewanie gospodarstwWłaściwa temperatura i równomierny jej rozkład mają kluczowe znaczenie dla twoich zwierząt. Dobra temperatura zapewnia dobry wzrost  paszy. Dobra dystrybucja ciepła zapewnia dobre rozproszenie temperatury w całym budynku i równomierny wzrost zwierząt.

Thermobile oferuje nie tylko odpowiednie produkty, ale także idealne porady dotyczące wymaganej wydajności i instalacji. Oczywiście ważne jest również, aby emisje w budynku były utrzymywane na jak najniższym poziomie. Dlatego prawie wszystkie nagrzewnice GA i AGA są wyposażone w osobny dopływ powietrza do spalania. Zapewnia to nie tylko minimalizację zanieczyszczenia.

Oprócz nagrzewnic z bezpośrednim palnikiem oferujemy również 2 różne nagrzewnice z pośrednim palnikiem, dzięki którym spaliny są odprowadzane na zewnątrz. Pozwala to na dalsze zminimalizowanie wentylacji, dzięki czemu można zaoszczędzić energię.