ISA 65 AX

Temperatura na wylocie ΔT 35°C.100% czyste i suche ogrzane powietrze.Duży wyrzut powietrza.Wysokowydajny wymiennik ciepła (92%).Komora …